سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
 
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

.

برای استفاده بهینه از سیستم به چه نرم افزار هایی نیاز دارم؟
راهنمای سیستم مدیریت یادگیری
                        

 

 

 
 
دوره الکترونیکی مشاوره ازدواج
 وب سایت مرکز آموزش الکترونیک   سامانه پژوهش در علوم بهداشتی   سامانه برگزاری کلاس ها، سمینارها و کارگاه های آنلاین 

به اطلاع همکاران گرامی می رساند جهت هرگونه سوال در خصوص دوره های الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان با رابطین آموزشی هر حوره معاونت و یا با شماره 09215463310 تماس خاصل فرمائید. 
    راهنمای سیستم ویژه اساتید         
      راهنمای سیستم ویژه دانشجویان               
    راهنمای سامانه کلاس مجازی (وبینار)     
شیوه نامه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان